Tractaments

Els nostres Tractaments:

Medicina de família i medicina interna

La medicina de família i la medicina interna s’ocupen de l’abordatge integral dels problemes de salut tant aguts com crònics. Actuen sobre les activitats preventives a fi d’optimitzar la salut del pacient i reduir el seu dolor.

La medicina de família és una especialitat global de predomini clínic que integra el coneixement de les especialitats biomèdiques, conductuals i socials. Té la capacitat de resoldre el 90-95% dels problemes de salut proporcionant atenció continuada i integral a l’individu i el seu entorn.

En el nostre centre, treballem permanentment en la relació metge-pacient. Ens preocupa no tan sols de las dolències, sinó també dels aspectes educatius i preventius. Ens comprometem amb la persona i les seves circumstancies. Comprenem les seves dolències, emocions, esperances sempre amb un alt nivell professional, tècnic, d’investigació i acadèmic permanentment actualitzat.

Tot això, ho fem des de una visió integrativa. És a dir, unint els millors coneixements i tècniques de la medicina al·lopàtica i de la complementària (ozonoteràpia, homeopatia, micronutrició, …). L’objectiu és donar als nostres pacients, els més evolucionats tractaments i la millor educació en la salut.

Incloem en les nostres teràpies estudis genètics para millorar la prescripció, homeopatia, micronutrició amb l’objectiu d’optimitzar la nostra dieta i aportar tots els nutrients necessaris, ozonoteràpia, …

Som un centre de medicina integrativa punter a la zona alta de Barcelona amb més de 10 anys d’experiència i amb el recolzament de la Clínica Corachan.

Neurocirurgia

La neurocirurgia permet el maneig quirúrgic de les malalties del sistema nerviós central, perifèric i vegetatiu. És a dir, les malalties del cervell, cerebel, medul·la espinal i desordres dels nervis perifèrics.

Els nostres tractaments quirúrgics inclouen:

  • Cirurgia cranial: aneurisma, traumatismes, tumors, hidrocefàlia, malformacions arteriovenoses, fístules caròtid-cavernoses, cavernoma, malaltia estenòtica, …
  • Cirurgia de la columna vertebral: hèrnia discal, canal estret lumbar, medul·la enclavada, mielopatia cervical, traumatismes, tumors,…
  • Cirurgia dels nervis perifèrics: neuràlgia de trigèmin, traumatismes, tumors,….

Fisioteràpia

La fisioteràpia es basa en la identificació de les causes dels diferents símptomes de l’organisme, ja siguin de naturalesa múscul-esquelètic, neural o visceral. Amb l’objectiu de plantejar el tractament més convenient per a cada cas, es basa en l’exploració, el diagnòstic i el raonament clínic. El ventall de tècniques fisioterapèutiques és molt extens i permet gestionar diferents tipus de patologies i el dolor que produeixen.

Dieta proteïnada

Es tracta d’una dieta d’aportació proteïca ajustada als requeriments de l’organisme, baixa en greixos i lípids. És la base d’un programa de:

  • pèrdua de pes sota control mèdic
  • modificació d’hàbits de vida
  • seguiment posterior amb la col·laboració del pretigiós laboratori Ysonut

Acupuntura per a la dona

Unitat de deshabituació tabàquica

El número de persones que moren anualment per causes relacionades amb el tabaquisme, així com el percentatge de mortalitat que representa, és molt elevat i posiciona aquesta problemàtica com a principal causa de mort prevenible en el nostre país.

La unitat de deshabituació tabàquica (UDT), té com a objectius, proporcionar al pacient una assistència integrada i personalitzada aborden l’abandonament de l’hàbit tabàquic, seguiment del pacient durant la síndrome d’abstinència, prevenció i tractament de les recaigudes, diagnòstic i tractament de les malalties relacionades amb el tabaquisme.

El funcionament de la UDT consisteix en la realització d’una primera visita inicial de diagnòstic, oferint un enfoc terapèutic personalitzat, en el marc de la medicina interna i la psicologia mèdica, per continuar posteriorment amb un seguiment estricte i proper, aconseguint així el nostre objectiu: deixar de fumar.

NEUROFEEDBACK

El Neurofeedback és un tractament basat en l’Electroencefalograma, que permet al pacient poder regular, estabilitzar i millorar per ell mateix el seu funcionament cerebral.

És eficaç per tractar patologies, millorar el benestar emocional i el rendiment intel·lectual. Cada vegada està més acceptat com a alternativa a la medicació per atenuar dolors. No té contraindicacions ni efectes secundaris i els resultats es mantenen a llarg termini.

El Neurofeedback ha estat reconegut per l’Acadèmia Americana de Pediatria com el tractament més eficaç per al Dèficit d’Atenció i Hiperactivitat (TDAH). Ha demostrat també la seva efectivitat en el tractament de la depressió, ansietat, estrès, insomni, epilèpsia, migranya… i altres trastorns que tenen de base una desregulació funcional.

És aplicable a NENS, ADOLESCENTS i ADULTS.

EMDR

L’EMDR és una tècnica psicoterapèutica que permet curar el trauma psíquic i les seves seqüeles emocionals.

L’efectivitat d’aquesta la tècnica es basa en l’activació del mecanisme intern de d’autocuració del cervell, mecanisme comparable al procés de cicatrització d’una ferida. Experiències traumàtiques com agressions, accidents, dols, bullying, … són plenament superables quan aconseguim activar, a través de l’EMDR, aquest sistema intern de recuperació.

L’EMDR és reconeguda per l’OMS com la teràpia més eficaç en el tractament de l’estrès posttraumàtic.

Tractem NENS, ADOLESCENTS i ADULTS, adaptant la tècnica a cada edat. Amb els més petits utilitzem el joc i el dibuix.

PSICOTERAPIA

Amb la psicoteràpia, tenim per objectiu arribar al nucli del malestar emocional i resoldre’l des de l’arrel, per aconseguir així un canvi profund i estable.

A través d’aquest procés, la persona pot aconseguir disminuir l’angoixa i els dolors que se’n deriven, millorar l’estat d’ànim, desenvolupar més recursos personals, relacionar-se millor amb els altres i fer front als reptes del dia a dia amb més seguretat.

Tractem NENS, ADOLESCENTS I ADULTS. En el tractament de nens, utilitzem tècniques i materials de joc.